Bloembollen behandeling

Noviteit Bloembollensector
Is energiebesparing in de bollensector nog niet betaalbaar?
Wij garanderen 35% of meer energiebesparing!

klik hier voor meer informatie!

Deze service leveren wij u via Bernard Schulte BV

De schaalvergroting in de bloembollenteelt heeft grote gevolgen gehad voor de opslagmethode van bloembollen. Vroeger werden de bollen veelal in gaasbakken bewaard, tegenwoordig worden de bloembollen voornamelijk in palletkisten gedroogd en opgeslagen. Dit heeft zijn uitwerking gehad op de inrichting van de bloembollenschuren. Op een relatief klein oppervlak is het mogelijk om zeer grote hoeveelheden bloembollen te bewaren. Hierdoor worden er zeer hoge eisen aan de bewaarplaatsen gesteld. Wij leveren en installeren bewaarsystemen als totaalpakket, van de droogwand tot automatisering, van palletkist tot wandcontactdoos.

Kwekers van bloembollen kiezen tegenwoordig steeds vaker voor een hoogwaardige en effici├źnte manier van voordrogen, nadrogen en bewaren. De systemen voor drogen en bewaren die wij leveren en ontwikkelen, zijn goede voorbeelden van optimale behandel- en bewaartechniek zoals de kwekers dit tegenwoordig eisen.Dit alles natuurlijk in overleg met u, onze opdrachtgever.

Klimaatbeheersing is voor veel productsoorten onmisbaar bij het handhaven van de vereiste productkwaliteit. Wij bieden diverse manieren om het klimaat economisch en technisch verantwoord te beheersen. Zo stellen wij hoge eisen aan verwarming-, koel- en ventilatiemogelijkheden. Beheersing van temperatuur en relatieve vochtigheid zijn hierin van essentieel belang. Dit alles vergt een perfecte balans tussen het koelen en verwarmen van lucht.Temperatuur en relatieve vochtigheid zijn nauwkeurig regelbaar, dankzij een geïntegreerde computersturing. Luchtverversing is onmisbaar bij de behandeling van bloembollen.

Vertrouwde ketels zijn nodig voor deze installaties, die een grote en ongestoorde werking vragen. Hoog rendement en betrouwbaarheid zijn hier de sleutelwoorden. In samenhang met geavanceerde regeltechniek kunnen grote rendementsverbeteringen tot stand komen. Bedrijfszekerheid is ook hier het sleutelwoord met daarachter een eigen 24-uurs storingsdienst! Installatiewerk vereist een specialistische aanpak. Wij zorgen voor de vakkennis op zowel het ontwerp als op het uitvoeringsgebied. Onze vakspecialisten zorgen voor een betrouwbare werking van al uw installaties. Wat wij ook ontwerpen, het heeft altijd met de toekomst te maken. De installatie moet jaar na jaar comfort en rendement met elkaar kunnen verenigen.

Klimaatgroep NederlandStekUneto-VNI
onderdeel van Bernard Schulte BV Voorhout

Hundersmarck Leiden BV
071 - 5223242 (Leiden)
0252 - 235679 (Voorhout)
info@hundersmarckbv.nl