Geschiedenis

Het bedrijf is opgericht in mei 1936 door de eerste heer Hundersmarck. Destijds gevestigd in de Molenstraat 36 te Leiden. Tot 1991 is het bedrijf in handen geweest van de familie Hundersmarck. Januari 1991 is het bedrijf overgenomen door Bram & Inge Florisson die het bedrijf onder dezelfde naam hebben voortgezet.

Bram Florisson werkte reeds jaren bij C. Hundersmarck BV waarvan meerdere jaren als bedrijfsleider. De werkzaamheden bestaan uit installatiewerken, sanitaire installaties, lood-, koper- en zinkwerken, dakbedekking en kleinschalig mechanische ventilatie in burgerservice en onderhoudswerkzaamheden. Wij verrichten geen grootschalige nieuwbouwprojecten. Onze kracht is monumentale restauratie van lood-, zink- en koperwerk; deze projecten eisen bijzondere vakbekwaamheid waarvoor wij het juiste personeel kunnen aanbieden.

Onze opdrachtgevers, waarvan velen al tientallen jaren klant zijn, bestaan voornamelijk uit: aannemers, woningbouwverenigingen, Verenigingen van Eigenaren, architecten en stichtingen.

Ter illustratie van onze geschiedenis, zie onderstaande quote uit het persbericht:

Loodgietersbedrijf C. Hundersmarck BVBV: meer dan vijftig jaar in 't vak
"Hoe het sprookje in de wereld is gekomen dat loodgieters verstrooid zouden zijn en hun gereedschap vergeten, weet ik niet. Mij is het in elk geval nooit gebeurd. Toen ik als 14-jarige jongen bij mijn vader in het bedrijf kwam, had ik het ook niet hoeven proberen zonder gereedschap op karwei te gaan. Het huis zou te klein zijn geweest."

Dit zijn de woorden van een loodgieter in hart en nieren, de heer G. Hundersmarck, die samen met zijn vrouw de directie voert over loodgietersbedrijf C. Hundersmarck BV. De zaak is gevestigd op industrieterrein De Waard, beslaat een bedrijfsoppervlak van 600 m2 en telt, naast de beide directieleden, 12 man personeel. De administratie en de leiding van het kantoor is in handen van mevrouw J. Hundersmarck-Hofman. Haar man wordt bij begrotings- en uitvoeringswerkzaamheden bijgestaan door de heer A. Florisson, de uitvoerder van het bedrijf, ook een man die op jeugdige leeftijd - 16 jaar - in dienst trad.

Beloning voor hard werken
De zaak van nu is nauwelijks te vergelijken met de kleine loodgieterswerkplaats waarmee de heer C. Hundersmarck in de Molenstraat in Leiden begon. Maar waar hard wordt gewerkt kan de beloning van groei niet uitblijven. De naoorlogse bouwexplosie leidde er in 1957 toe dat een grotere behuizing werd gevonden in de Beatrixstraat. Daaraan verbonden was toen een zaak voor huishoudelijke artikelen die gedreven werd door mevrouw J. Hundersmarck-Hofman. Het loodgietersbedrijf begon echter ook aan de Beatrixstraat uit zijn voegen te barsten. Er werd besloten tot volledige nieuwbouw op De Waard, de winkel aan de Beatrixstraat werd verkocht en het ondernemende echtpaar concentreerde haar energie volledig op het sterk uitgebreide loodgietersbedrijf.

Het werk bestaat uit de aanleg van gas-, water-, en sanitairvoorzieningen; de aanleg van dakbedekkingen; alle lood- en zinkwerken en onderhoud; reparatie en verbouwing. Opdrachten komen van aannemers, architecten, woningbouwverenigingen en particulieren.

Loodgietersbedrijf C. Hundersmarck BV bestaat meer dan vijftig jaar. De zaak is overgegaan van vader op zoon en werknemers komen er jong en blijven lang. Dan kan het niet anders of het Ioodgietersvak groeit in je bloed. Je bent loodgieter in hart en nieren en dat vindt zijn weerslag in de kwaliteit van het afgeleverde werk: degelijk, vakkundig en betrouwbaar.

Klimaatgroep NederlandStekUneto-VNI
onderdeel van Bernard Schulte BV Voorhout

Hundersmarck Leiden BV
071 - 5223242 (Leiden)
0252 - 235679 (Voorhout)
info@hundersmarckbv.nl